Boganmeldelse af Bliv Set Online

Pædagogisk og let læst guide om at oprette eshop, skaffe trafik til sitet og pleje kunderne

Abilitor har modtaget bogen Bliv Set Online til anmeldelse, hvor ehandlere og GørDetSelv-folk angiveligt kan hente praktisk hjælp til at få flere besøgende på websitet.

 

Titlen til trods er Bliv Set Online i lige så høj grad en praktisk guide i, hvordan man opretter en eshop, markedsfører den på internettet og servicerer internetforbrugerne.

Du kan bestille og læse mere om Bliv Set Online her (nyt vindue) på bogens egen hjemmeside.

Bogens titel "Bliv Set Online" er dog noget misvisende, idet de ca. 170 sider fordelt i 3 hovedafsnit hovedsageligt svarer til de grundlæggende faser enhver eshop-igangsætter kommer igennem, hvis man vil sælge produkter via internettet:

  • Igangsætning og design af online-forretning (eshop)

  • Metoder til at skaffe flere besøgende

  • Sådan plejer du kunderne

Til at illustrere praktiske eksempler bruger bogen en og samme case, som forfatteren har gennemført for at kunne skrive bogen: www.dvd-lageret.dk, der sælger dvd-medier online.

Igangsætning og design af en online-forretning
Bogens første del (ca. 20 sider) omhandler igangsætning af eshoppen og kommenterer en lang række parametre, som enhver eshop-igangsætter må forholde sig til. Selve det at etablere sig med en eshop begrænses til køb af en færdig onlineforretning hos en leverandør, f.eks. TDC, Dandomain, Scannet el. lign. I den forbindelse savnes der et kort afsnit om etablering af selskabet bag, dvs. momsregistreringen, I/S eller hvad der nu kan være relevant for at starte en forretning. Herefter behandles forhold der berører grundlæggende brugervenlighedsparametre, såsom æstetik, troværdighed, opbygning af overskrifter - hele tiden med det mål for øje at sælge.

Metoder til øget trafik
Bogens hovedemne "trafik til websitet" behandles over de næste ca. 80 sider. Forfatteren kommer langt omkring og behandler gængse metoder, herunder søgemaskiner, linkudveksling, prisindekser, nyhedsbreve, partnerprogrammer, microsites, bannere mv. Dog er PPC-metoden (pay-per-click-koncepter) udeladt. Ialt 15 metoder gennemgåes.

Nybegynderen vil givet føle sig inspireret, men samlet set virker gennemgangen dog noget overfladisk. Mht. kosteffektivitet - hvad-koster-det-og-hvad-får-jeg-ud-af-det - som vel interesserer de fleste, er bogen uprioriteret i dens anbefalinger. Når der nu er en case, hvorfor er der så ikke en gennemgang af, hvad der er afgørende vigtigt, vigtigt og hvad man måske kan vente med at igansætte? Heldigvis findes der undersøgelser der peger på, hvordan brugerne finder websteder. Søgemaskiner optræder som regel helt i toppen, men dette emne behandles nærmest overfladisk ift. hvordan man konkret griber det an. Bogens anvisninger mht. søgemaskiner er ikke ukorrekte, men heller ikke effektfulde.

Alt i alt viser trafikafsnittet bogens klart stærke side, nemlig at være meget praktisk orienteret i alle anbefalinger og generelt set introducerende. Det er så også dens svage side, fordi detaljereringen er begrænset, grænsende til at være overfladisk og måske lidt tilfældig i behandlingen. Bl.a. savnes generelt en vurdering af bedst Return Of Investment (ROI-analyser). Dette er formentlig det forfatteren mener med at bogen ikke er udtømmende.

Sådan plejer du kunderne
Under et samlet afsnit om kundepleje behandles så forskellige emner som brugen af nyhedsbreve, statistik, fællesskaber (C2C), brugervenlighedstests og tekniske tests. Samlet set en "blandet landhandel".

Afsnittet efterlader lidt det indtryk, at kundepleje minder lidt om at "holde kvæg" - at det faktisk er ret let. I indledningen nævnes det, at "Kunderne ønsker i høj grad at få del i din viden om produkterne og den konkrete service." Et sådant udsagn er noget af en påstand ift. et medie, hvor mange brugere oplever at blive både overinformerede og spammet. Det er næppe for ingenting at Permission Marketing opstod som begreb og metode til at udvikle et kundeforhold. Men denne tankegang er ikke denne bogs mission.

Afsnittet om onlinestatistik, som i bogen benævnes sporingsteknik, sporingssoftware og sporingssystemer kan hjælpe nybegynderen igang. Det anbefales f.eks. at sætte en besøgstæller på sitet, så kan man beregne transformeringen fra besøgende til kunde-forhold. Det er principielt korrekt, men det kræver at al uvedkommende statistik frasorteres - f.eks. egne besøg på sitet, søgemaskinerobotternes besøg på sitet osv. En væsentlig fejlkilde mange overser og som desværre ikke nævnes.

Bogen anbefaler brugen af tekniske tests, og det kan ingen være uenig i - at et givent site bør være optimeret til målgruppens præferencer. Men følger man denne anbefaling isoleret får man aldrig målt på, om hjemmesiden er "hurtig" - om forsiden og undersiderne loader på en for målgruppen acceptabel hastighed. Det burde være oplagt at behandle dette emne, derhen at ventetid på internettet fortsat er en gene for mange brugere - og det er her mange e-sites må vinke farvel til potentiel omsætning.

Ehandel for dummies
I forhold til omdrejningspunktet i bogen, at man starter en eshop og skal have denne eshop markedsført, så vil det være passende, samlet at vurdere bogen som hjælp til e-igangsætteren.

Bogens eksempler og henvisninger til sites er så omfattende, at der er medtaget ialt ca. 90 screenshot. Dette giver en særdeles grundig indførsel for nybegynderen, men som helhed virker det lidt vel rigeligt pædagogisk at medtage tilmeldingsproceduren for Jubii, som enhver dansk amatørwebmaster har prøvet eller tilmeldingsproceduren for en nyhedsbrevs-funktion til sitet. Begge dele er relevante at nævne, men beskrives fyldestgørende og ganske pædagogisk på de pågældende sites.

Alt i alt en let læst bog, der vil virke som inspiration for nybegynderen og den hobby-prægede igangsætter af en eshop. For den ambitiøse og målrettede e-igangsætter er bogen en introduktion til, hvordan man kan komme igang, men langt fra udtømmende nok til at den kan stå alene.

Om forfatteren Martin Skovgaard
På hjemmesiden www.blivsetonline.dk skriver forfatteren: Har haft markedsføring på Internettet som hobby siden 1998 og har bl.a. deltaget i flere seminarer om emnet i USA. "Bliv Set Online - En praktisk guide til, hvordan du får flere besøgende på dine websider" er resultatet af disse erfaringer.

Bliv Set Online, 170 sider, 298,- kr. (inkl. moms)

Boganmeldelse af Henrik Hansen.

Har du kommentarer eller spørgsmål til indholdet er du velkommen til at kontakte forfatteren Henrik Hansen,

Brugervenlighed, test & optimering

Effektmåling, statistik & logfilanalyse

Onlinesurveys & spørgeskema-
undersøgelser

Konsulentydelser & strategisk rådgivning

Kurser, workshop & foredrag

Referencer

Priser & tilbudsgivning

Om Abilitor

Aalborg
Scheelsminde
Tlf. 70208015
Mobil 26237015
Ophavsret & Ansvar
 
 
BLOGGEN

Henrik Hansen blogger:

Bloggen er på pause
BØGER

Boganmeldelse af Motiverende Design
- pligtlæsning for fagfolk

ARTIKLER

Internetkoncept og kravspecifikation for det effektive website

Guide til køb af brugervenlighedstest og usabilityanalyser

10 år efter The DOT-COM Gold Rush, men stadig aktuelle artikler om
Usability - et overset ledelsesansvar

Internetløsning - ikke satsning

APROPOS

Godt at vide:
Definition af brugervenlighed

***

Hver måned klikker ca. 2,1 mio. brugere
på løsninger, som Abilitor arbejder med.

Få selv aktuel viden om dine brugeres adfærd på Nettet:
Kontakt Abilitor

Se reference-liste her.

 
Til forsiden

ForsideTip en venKontakt  • Oversigt 

 
www.abilitor.dk Google 
topbar